Blue ocean

Phát triển điện năng

     Với sự thay đổi khí hậu và khí thải nhà kính đang gia tăng, ngày càng có nhiều quốc gia tìm đến và ủng hộ phát triển năng lượng tái tạo để làm giảm tác động xấu đến môi trường. Một tài nguyên tái tạo lâu đời nhất được con người sử dụng đang được công nghệ hóa, hiện đại hóa chính là thủy điện. Các nhà máy thủy điện sử dụng một nguồn tài nguyên miễn phí, có khả năng tái tạo bền vững, sạch, và an toàn. Nhằm mục đích phát triển năng lượng tái tạo, chúng tôi đầu tư và quản lí các nhà máy thủy điện nhỏ công nghệ cao để thực hiện sứ mệnh: Tiên phong tạo lập chuỗi dịch vụ giá trị cao, công nghệ cao, thân thiện với môi trường. Các lĩnh vực chúng tôi phát triển bao gồm: 
 

Sản xuất và kinh doanh điện năng.Đầu tư xây dựng các công trình thủy điện.

 

Nghiên cứu và dáp dụng các sản phẩm công nghệ cao vào vận hành và quản lý nhà máy.
 
 

Áp dụng ISO 14001 nhằm bảo vệ môi trường và cải tiến liên tục hệ thống quản lý môi trường.