Blue ocean

Dự án Quảng trường thời đại và tổ hợp Khách sạn Hồ trên núi

Tên dự án: Dự án Quảng trường thời đại và tổ hợp Khách sạn Hồ Trên Núi
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần SMP Mộc Châu
- Địa điểm: Tiểu khu Nhà Nghỉ, thị trấn nông  trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
- Diện tích xây dựng: 1,55 Ha
- Dự kiến tổng mức đầu tư: 140.000.000.000 VNĐ (Một trăm bốn mươi tỷ đồng)

     Nhằm góp phần cùng các cấp chính quyền huyện Mộc Châu, trong việc chỉnh trang đô thị và di dời cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm ra ngoài phạm vi khu du lịch quốc gia. Công ty cổ phần SMP Mộc Châu lập kế hoạch đầu tư dự án Khu dịch vụ du lịch trên toàn bộ diện tích khu đất nhà máy ươm tơ.

Các tin khác