Blue ocean

Dự án Nhà máy chế tạo thiết bị Thủy điện

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần SHP Ninh Bình
Tên Dự án: Nhà máy chế tạo thiết bị thủy điện
Địa điểm thực hiện: Lô A2, Khu công nghiệp Khánh Phú, xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.
Diện tích: 110.000 m2
Tổng vốn đầu tư: 450.000.000.000 VNĐ (Bốn trăm năm mươi tỷ đồng)

Công ty Cổ phần SHP Ninh Bình phát triển Dự án với mục tiêu:
Tập trung phát triển thị trường tại khu vực Miền Bắc Việt Nam, nơi tập trung đến 60% các nhà máy thuỷ điện;
- Ưu tiên tiếp cận các nhà máy thuỷ điện có công suất lắp đặt từ 03MW – 30MW và đã vận hành từ 05 năm trở lên.
 

Các tin khác