Blue ocean

Dự án Đầu tư xây dựng khu Công nghiệp Cẩm Khê, Phú Thọ

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Sông Đà - Hoàng Long
Tên Dự án: Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê
Địa điểm thực hiện: Khu công nghiệp Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ
Diện tích: 192,7ha 
Tổng vốn đầu tư: 2.000.000.000.000 VNĐ (Hai nghìn tỷ đồng)
 

Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp

Các tin khác