Blue ocean

Dự án Cụm Công nghiệp Hợp Thắng

Tên Dự án: Đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư Trường Đại Lộc
Địa điểm: xã Hợp Thắng, xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Diện tích: 70 ha
Tổng mức đầu tư: 525.000.000.000 VNĐ

Các tin khác