Blue ocean

Dự án Bảo tồn nông nghiệp kết hợp du lịch

Tên dự án: Bảo tồn nông nghiệp kết hợp du lịch
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Mộc Châu Land
- Địa điểm: Tiểu khu Tiền Tiến, thị trấn nông  trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
- Diện tích xây dựng: ~ 7,5 Ha
- Dự kiến tổng mức đầu tư: 60.000.000.000 VNĐ (Sáu mươi tỷ đồng)

Đầu tư xây dựng dự án sẽ góp phần cùng với chính quyền địa phương trong việc chỉnh trang đô thị và bảo tồn đồng cỏ khu du lịch quốc gia Mộc Châu

Các tin khác