Blue ocean

Dự án Bảo tồn đồng cỏ kết hợp du lịch

Tên dự án: Bảo tồn đồng cỏ kết hợp du lịch
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Talk Mộc Châu.
- Địa điểm: Tiểu khu Tiền Tiến, thị trấn nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.
- Diện tích xây dựng: ~ 5.1Ha
- Dự kiến tổng mức đầu tư: 57.000.000.000 VNĐ (Năm mươi bảy tỷ đồng Việt Nam)

     Dự án đầu tư xây dựng có chức năng phục vụ ăn uống, Gym, Spa…các công trình xây dựng được bố trí ​ở các vị trí khác nhau trong khu bảo tồn đồng cỏ.

Các tin khác